Advies op locatie

Bij vermoedelijk langdurig verzuim is het van belang om zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met de desbetreffende medewerker. U kunt ervoor kiezen dat de zieke medewerker thuis bezocht wordt, of op de werklocatie.
Als eerste wordt onderzocht wat de oorzaak van het verzuim is, als dit helder is dan kunnen interventies worden ingezet om de werknemer zo spoedig mogelijk weer aan het werk te helpen zodat het verzuim zo kort mogelijk duurt.
Hier krijgt u telefonisch of op locatie advies over, ook ontvangt u binnen een week een verslag.

Advies verzuimbeleid

Ook kan er een analyse worden gemaakt, van de controle op verzuim, binnen uw bedrijf.
Is de verzuimdrempel laag? Hoe is de cultuur? Naar aanleiding van het verzuimpercentage kunnen we kijken waar de grootste uitdaging ligt, in het langdurig verzuim of juist in het kortdurend verzuim?
Zijn er kansen om besparingen te realiseren en de juiste keuze te maken?
Na de analyse volgt een advies.

Gratis adviesgesprek

Heeft u vragen of problemen omtrent verzuim?
Neem contact op voor een eerste vrijblijvend adviesgesprek