Coaching

Verzuim kan een symptoom zijn, de oorzaak ligt dan ergens anders.
Er is zoveel verborgen verzuim, waarvan de oorzaak vaak niet medisch is.
Denk aan een arbeidsconflict met de leidinggevende of tussen collega’s, gebeurtenissen in de privésfeer, geen motivatie of onvrede.
Hier kan een aantal coachende gesprekken helpen. Het kan helpen om dit door een externe partij te laten doen. Dit gebeurt dan onafhankelijk en zonder belangen voor de uitkomst zodat je weer verder kunt.
Het loont zeker om hierin te investeren.

Als er op de werkplek een bepaalde “trend” m.b.t. verzuim wordt gesignaleerd dan kan coaching helpen, om een verdere toename van verzuim te voorkomen.
De direct leidinggevende en de medewerkers worden hierbij ondersteund.