Maatwerkregeling

Wilt u zelf bepalen door wie u zich laat ondersteunen bij het uitvoeren van de taken volgens de Arbowet dan kunt u kiezen voor de maatwerkregeling.
I.p.v. gebruik te maken van een Arbodienst (vangnetregeling) kiest u voor een bedrijfsarts die de wettelijke Arbotaken uitvoert (maatwerkregeling)
Nijhoff Verzuim heeft een samenwerkingsverband met zelfstandige gecertificeerde bedrijfsartsen en biedt de maatwerkregeling aan.
Graag gaan wij in gesprek hoe we aan kunnen sluiten bij uw organisatie, om gezamenlijk op weg te gaan om het Arbobeleid vorm te geven.