Werkwijze

Cultuur en gedrag in een organisatie is bepalend bij de keuze van de beste verzuimaanpak.
Ik sluit aan bij wat er al is en denk in inzetbaarheid i.p.v. verzuim. Dit bespaart niet alleen kosten maar ook zorgen.

Ik bezoek de werkgever en zieke medewerker op locatie. Indien nodig kan de zieke medewerker ook thuis worden bezocht.
Bij vermoedelijk langdurig verzuim is het soms niet verstandig om te wachten met acties tot het van de wet moet. In samenspraak met u als werkgever zetten we hier eerder op in.
In samenwerking met de bedrijfsarts wordt bekeken welke mogelijkheden er nog wel zijn. Ik adviseer en begeleid u hierin.
Ook kunt u ondersteund worden met de administratieve taken die verplicht zijn in de Wet verbetering Poortwachter.

Als u kiest voor de volledige verzuimbegeleiding dan schakelt u mij na de ziekmelding in.
De medewerker wordt door mij gebeld. Er wordt onderzocht wat de zieke medewerker nog wel kan aan de hand van de vermoedelijke duur van het verzuim. Het contact met de medewerker blijft om de gemaakte afspraken te evalueren en eventueel bij te stellen.
Soms is het noodzakelijk dat er snel een afspraak met de bedrijfsarts wordt gemaakt.
Dit gaat in overleg met u als werkgever.
Iedere maand kom ik langs om de zieke medewerkers en hun verzuimdossiers te bespreken.
Hierbij wordt gekeken of de genomen acties nog adequaat zijn of dat er aanpassingen nodig zijn.
Ook de langdurige zieke medewerkers worden maandelijks thuis of op locatie bezocht.